เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

04/07/2023

NEXT NORMAL CHECK-UP PROGRAM
🔹️ตรวจสุขภาพประจำปีหลังวิกฤตโควิด-19🔹️

“Next Normal” หรือ ชีวิตวิถีถัดไป เป็นการปรับการใช้ชีวิตประจำวันหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อการดำรงชีวิตให้เกิดความคุ้นชิน ทั้งวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร และวิธีปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นด้านสุขภาพอนามัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

-------------------------------------

💪แพ็คเกจตรวจสุขภาพ 18 รายการ 💪
        จากปกติ 2,540 บาท

♥️ เหลือเพียงท่านละ 1,900 บาท ♥️
✔️ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
✔️ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
✔️ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ย 3 เดือน
✔️ตรวจระดับไขมันในเลือด
✔️ตรวจการทำงานของไต
✔️ตรวจการทำงานของตับ
✔️ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
✔️ภูมิคุ้มกันโควิด-19


Checklist :
1.วัดความดันโลหิต/ชีพจร (Blood Pressure and Pulse)
2.คำนวนค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
3.ระดับน้ำตาลในเลือด ดูโรคเบาหวาน (FBS)
4.ระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ย 3 เดือน (HbA1c)
5.สมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)
6.สมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)
7.อัตราการกรองของไต (eGFR)
8.ระดับกรดยูริคในเลือด (Uric)
9.ระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
10.ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
11.ระดับไขมันดี (HDL)
12.ระดับไขมันไม่ดี (LDL)
13.การทำงานของตับ (SGOT)
14.การทำงานของตับ (SGPT)
15.การทำงานของตับ/กระดูก (ALP)
16.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
17.ระดับภูมิคุ้มกันโควิด-19 (Anti-SARs-CoV-2s)
18.ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (UA)


ตลอดเดือน มิถุนายน 2565


Bangkok Medical Lab

@bangkok.lab

contact@bangkoklab.com