เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language


กรุงเทพเมดิคัลแล็บ

เป็นศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2519 โดยความร่วมมือของกลุ่มนักเทคนิคการแพทย์และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้บริการตรวจแก่สถานพยาบาลทั้งที่เป็นของรัฐ เอกชน และที่สำคัญคือประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ทันสมัย รวดเร็ว และราคาที่เป็นธรรม อันเป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นอกเหนือจากบริการทางการแพทย์ที่มีเฉพาะแต่ในโรงพยาบาล

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี กรุงเทพเมดิคัลแล็บ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้วยปณิธาน “คุณภาพมาตรฐาน บริการฉับไว” ทีมงานของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับระบบงานควบคุมคุณภาพ และ การบริการที่แม่นยำและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผู้เข้ารับบริการเป็นหลัก สำหรับงานมาตรฐาน เรามีการจัดการระบบการทำงานและสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ตามกฎหมายสถานพยาบาลพุทธศักราช 2544 เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีการตรวจที่ทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 15189 และ ISO 15190 นอกจากนี้บริษัทยังเข้าร่วมการสอบทานคุณภาพกับสถาบันต่างๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน ชึ่งได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีเสมอมา จึงเป็นเครื่องยืนยันในความมุ่งมั่นของการให้บริการที่ดีเลิศแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีนักเทคนิคการแพทย์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาคอยให้คำปรึกษาและข้อแนะนำทางด้านสุขภาพจากผลการตรวจวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทย

 
วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศในความแม่นยำ รวดเร็ว และบริการที่ประทับใจ”
BangkokMedicalLab

@bangkok.lab

bangkoklab1@hotmail.com