เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี


 • ตรวจวัดชีพจรและความดันโลหิต (Blood Pressure and Pulse)
 • วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 • ตรวจหาระดับไขมันชนิดดี (HDL-Cholesterol)
 • ตรวจหาระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL-Cholesterol)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • อัตราการกรองของไต (eGFR)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ/กระดูก (ALP)
 • ตรวจกรดยูริคเพื่อดูภาวะโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 • ตรวจปัสสาวะชนิดสมบูรณ์ (Urinalysis)
 • ตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)


 • ราคาโปรแกรม 990 บาท


 • ตรวจวัดชีพจรและความดันโลหิต (Blood Pressure and Pulse)
 • วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 • ตรวจหาระดับไขมันชนิดดี (HDL-Cholesterol)
 • ตรวจหาระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL-Cholesterol)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • อัตราการกรองของไต (eGFR)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ/กระดูก (ALP)
 • ตรวจระดับบิลิรูบินในเลือด (Total Bilirubin)
 • ตรวจระดับบิลิรูบินในเลือด (Direct Bilirubin)
 • ตรวจระดับโปรตีนอัลบูมิน (Albumin)
 • ตรวจระดับโปรตีนโกลบูลิน (Globulin)
 • ตรวจปริมาณโปรตีน (Total Protein)
 • ตรวจกรดยูริคเพื่อดูภาวะโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 • ตรวจปัสสาวะชนิดสมบูรณ์ (Urinalysis)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำใส้ใหญ่ (CEA)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)


 • ราคาโปรแกรม 1,700 บาท


 • ตรวจวัดชีพจรและความดันโลหิต (Blood Pressure and Pulse)
 • วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด เฉลี่ย 3 เดือน (HbA1c)
 • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันชนิดดี (HDL-Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL-Cholesterol)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • อัตราการกรองของไต (eGFR)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ/กระดูก (ALP)
 • ตรวจระดับบิลิรูบินในเลือด (Total Bilirubin)
 • ตรวจระดับบิลิรูบินในเลือด (Direct Bilirubin)
 • ตรวจระดับโปรตีนอัลบูมิน (Albumin)
 • ตรวจระดับโปรตีนโกลบูลิน (Globulin)
 • ตรวจปริมาณโปรตีน (Total Protein)
 • ตรวจกรดยูริคเพื่อดูภาวะโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 • ตรวจปัสสาวะชนิดสมบูรณ์ (Urinalysis)
 • ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด  (Calcium)
 • ตรวจระดับฟอสฟอรัส (Phosphorus)
 • ตรวจระดับแมกนีเซียม  (Magnesium)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • อัตราการตกตะกอนของเลือด ดูภาวะเครียด กระดูกเสื่อม (ESR)
 • ตรวจระดับเกลือแร่ 4 รายการ (Na,K,Cl,CO2)
 • โปรตีนบ่งชี้ภาวะการอักเสบของร่างกายและหลอดเลือด (hs-CRP)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี  (HBsAg)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี  (HBsAb)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti HCV)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำใส้ใหญ่ (CEA)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร/ตับอ่อน/ถุงน้ำดี/ปอด (CA19-9)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ /ซีสต์รังไข่ (CA125)  **สำหรับผู้หญิง
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA153)  **สำหรับผู้หญิง
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) **สำหรับผู้ชาย


 • ราคาโปรแกรม ผู้ชาย 4,400 บาท

 • ราคาโปรแกรม ผู้หญิง 4,900 บาท


 • ตรวจวัดชีพจรและความดันโลหิต (Blood Pressure and Pulse)
 • วัดดัชนีมวลกาย (BMI)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม เฉลี่ย 3 เดือน (HbA1c)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • อัตราการกรองของไต (eGFR)
 • ระดับกรดยูริคในเลือด(Uric Acid)
 • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันชนิดดี (HDL-Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL-Cholesterol)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ/กระดูก (ALP)
 • ตรวจระดับโปรตีนอัลบูมิน (Albumin)
 • ตรวจระดับโปรตีนโกลบูลิน (Globulin)
 • ตรวจปริมาณโปรตีน (Total Protein)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urinalysis) 
 • ตรวจระดับเกลือแร่ 4 รายการ (Na,K,Cl,CO2)
 • ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ 3 รายการ (Free T3, Free T4, TSH)
 • โปรตีนบ่งชี้ภาวะการอักเสบของร่างกายและหลอดเลือด (hs-CRP)
 • เอ็นไซม์การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ (CPK)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจสารบ่งชี้ลำไส้ (CEA)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร/ตับอ่อน/ถุงน้ำดี/ปอด (CA19-9)
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA153) **สำหรับผู้หญิง
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125) **สำหรับผู้หญิง
 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)  **สำหรับผู้ชาย


 • ราคาโปรแกรม ผู้ชาย 3,900 บาท

 • ราคาโปรแกรม ผู้หญิง 4,400 บาท


 • ตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg)                           
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAb)                     
 • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์  (Anti-HIV)                        
 • ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส-กามโรค (VDRL)                       
 • ตรวจหมู่เลือด (ABO)                               
 • ตรวจหมู่เลือด (Rh grouping)                              
 • ตรวจภาวะแฝงในโรคธาลัสซีเมีย (Hb Typing)                    
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสหัดเยอรมัน (Rubella IgG) **สำหรับผู้หญิง


 • ราคาโปรแกรม ผู้ชาย 1,540 บาท

 • ราคาโปรแกรม ผู้หญิง 1,890 บาท

 • ราคาโปรแกรมตรวจเป็นคู่ 2,400 บาท


 • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ/กระดูก (ALP)
 • ตรวจระดับบิลิรูบินในเลือด (Total Bilirubin)
 • ตรวจระดับบิลิรูบินในเลือด (Direct Bilirubin)
 • ตรวจระดับโปรตีนอัลบูมิน (Albumin)
 • ตรวจระดับโปรตีนโกลบูลิน (Globulin)
 • ตรวจปริมาณโปรตีน (Total Protein)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV)
 • ตรวจการเคยสัมผัสเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBcAb)
 • ตรวจเอ็นไซม์ตับ,ปอด และถุงน้ำดีอักเสบ (GGT)


 • ราคาโปรแกรม 1,600 บาท


          ภูมิแพ้อาหารแฝง (Food Intolerance)  สาเหตุหลักของภาวะภูมิแพ้อาหารแฝง เกิดจากลำไส้ถูกทำลาย โดยการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ หรือสารแปลกปลอมจากอาหารต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย ลำไส้หลวม เกิดโรคลำไส้รั่วซึม ทำให้สิ่งแปลกปลอมไหลเข้าสู่กระแสเลือด

          อาการภาวะภูมิแพ้อาหารแฝง IgG   ภูมิแพ้อาหารแฝง (Delayed Food Allergy) เป็นโรคภูมิแพ้ที่ไม่แสดงอาการในทันที มักพบอาการหลังรับประทานอาหารไปแล้วเป็นชั่วโมง หรือเป็นวัน จะแตกต่างจากภูมิแพ้อาหารที่เรารู้จักกันทั่วไป ซึ่งมีอาการแสดงทันทีหลังรับประทานอาหารที่แพ้ 
           อาการที่มักพบในผู้ที่มีภูมิแพ้อาหารแฝง เช่น ท้องผูก, ท้องเสีย, อาเจียน, บวมน้ำ, ปวดหัวไมเกรน ฯลฯ ซึ่งอาการที่พบขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละบุคคล

 • ใช้เลือดในปริมาณที่น้อยในการตรวจ
 • สามารถตรวจภาวะภูมิแพ้อาหารแฝงได้มากถึง 222 ชนิด
 • ครอบคลุมอาหารที่เรารับประทานเป็นประจำ
 • สะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
 • สามารถเลือกรับประทานอาหารทดแทน และหลากหลายได้มากขึ้น
 • ป้องกันภัยแฝงของโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


 • ราคาโปรแกรม 13,000 บาท


สารก่อภูมิแพ้ IgE
          ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันของร่างกายจะไวต่อสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่น มลพิษ เชื้อรา สัตว์เลี้ยง อาหาร
ฯลฯ มากกว่าปกติ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมไม่ให้มีอาการ หรือมีอาการน้อยที่สุดได้

อาการ : น้ำมูกไหล คันจมูก หรือตา ลมพิษ หอบหืด หายใจติดขัด ท้องเสีย อาเจียน ในบางรายหากมีอาการแพ้รุนแรงก็อันตรายถึงชีวิตได้

 

 • ตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ที่คนไทยส่วนใหญ่มักพบ หรือมีโอกาสเกิดการแพ้สูง
 • เจาะเลือดเพียง 1 ครั้ง สามารถทราบถึงสารก่อภูมิแพ้ได้มากถึง 36 ชนิด
 • ใช้เลือดปริมาณน้อย เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป เด็กเล็ก
 • ไม่จำเป็นต้องหยุดยาแก้แพ้ชนิด Anti-histamine
 • ไม่ควรใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์อย่างน้อย 7 วัน
 • หลักการที่ใช้ มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำสูง
 • เป็นรายการตรวจที่สามารถ บ่งชี้ถึงการเกิด Cross reactive Carbohydrate Determinant (CCD)
 • มีความไว, ความจำเพาะสูง High Sensitivity and High Specificity
 • แปลผลเทียบกับระบบมาตรฐาน RAST/EAST


 • ราคาโปรแกรม 2,600 บาท

Bangkok Medical Lab

@bangkok.lab

contact@bangkoklab.com