เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี


- ตรวจวัดชีพจรและความดันโลหิต (Blood Pressure and Pulse)

- วัดดัชนีมวลกาย ( BMI )

- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( FBS )

- ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ( Cholesterol )

- ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ ( Triglyceride )

- ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด ( HDL-Cholesterol )

- ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด ( LDL-Cholesterol )

- ตรวจการทำงานของไต ( BUN )

- ตรวจการทำงานของไต ( Creatinine )

- ตรวจการทำงานของตับ ( SGOT )

- ตรวจการทำงานของตับ ( SGPT )

- ตรวจการทำงานของตับ/กระดูก ( ALP )

- ตรวจกรดยูริคเพื่อดูภาวะโรคเก๊าท์ ( Uric Acid )

- ตรวจปัสสาวะชนิดสมบูรณ์ ( Urinalysis )

- ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( CBC )


  • ราคาโปรแกรม 990 บาท


- ตรวจวัดชีพจรและความดันโลหิต (Blood Pressure and Pulse)

- วัดดัชนีมวลกาย ( BMI )

- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( FBS )

- ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล ( Cholesterol )

- ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ ( Triglyceride )

- ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด ( HDL-Cholesterol )

- ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด ( LDL-Cholesterol )

- ตรวจการทำงานของไต ( BUN )

- ตรวจการทำงานของไต ( Creatinine )

- ตรวจการทำงานของตับ ( SGOT )

- ตรวจการทำงานของตับ ( SGPT )

- ตรวจการทำงานของตับ/กระดูก ( ALP )

- ตรวจระดับบิลิรูมินในเลือด (Total Bilirubin)

- ตรวจระดับบิลิรูมินในเลือด (Direct Bilirubin)

- ตรวจระดับโปรตีนอัลบูมิน (Albumin)

- ตรวจระดับโปรตีนโกลบูลิน (Globulin)

- ตรวจปริมาณโปรตีน (Total Protein)

- ตรวจกรดยูริคเพื่อดูภาวะโรคเก๊าท์ ( Uric Acid )

- ตรวจปัสสาวะชนิดสมบูรณ์ ( Urinalysis )

- ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( CBC )

- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำใส้ใหญ่ (CEA)

- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)


  • ราคาโปรแกรม 1,700 บาท


- ตรวจวัดชีพจรและความดันโลหิต (Blood Pressure and Pulse )
- วัดดัชนีมวลกาย ( BMI )
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( FBS )
- ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
- ไขมันโคเลสเตอรอล ( Cholesterol )
- ไขมันไตรกลีเซอไรด์ ( Triglyceride )
- ไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด ( HDL-Cholesterol )
- ไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด ( LDL-Cholesterol )
- ตรวจการทำงานของไต ( BUN )
- ตรวจการทำงานของไต ( Creatinine )
- ตรวจการทำงานของตับ ( SGOT )
- ตรวจการทำงานของตับ ( SGPT )
- ตรวจการทำงานของตับ/กระดูก ( ALP )
- ตรวจระดับบิลิรูมินในเลือด (Total Bilirubin)
- ตรวจระดับบิลิรูมินในเลือด (Direct Bilirubin)
- ตรวจระดับโปรตีนอัลบูมิน (Albumin)
- ตรวจระดับโปรตีนโกลบูลิน (Globulin)
- ตรวจปริมาณโปรตีน (Total Protein)
- ตรวจกรดยูริคเพื่อดูภาวะโรคเก๊าท์ ( Uric Acid )
- ตรวจปัสสาวะชนิดสมบูรณ์ ( Urinalysis )
- ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด  (Calcium)
- ตรวจระดับฟอสฟอรัส (Phosphorus)
- ตรวจระดับแมกนีเซียม  (Magnesium)
- ตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( CBC )
- อัตราการตกตะกอนของเลือด ดูภาวะเครียด กระดูกเสื่อม (ESR)
- ตรวจระดับเกลือแร่ (Na,K,Cl,CO2)
- โปรตีนบ่งชี้ภาวะการอักเสบของร่างกายและหลอดเลือด (hs-CRP)
- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี  (HBsAg)
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี  (HBsAb)
- ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti HCV)
- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำใส้ใหญ่ (CEA)
- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร/ตับอ่อน/ถุงน้ำดี/ปอด (CA19-9)
- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ /ซีสต์รังไข่ (CA125)  **สำหรับผู้หญิง
- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA153)  **สำหรับผู้หญิง
- ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)  **สำหรับผู้ชาย


  • ราคาโปรแกรมชาย 4,400 บาท

  • ราคาโปรแกรมหญิง 4,900 บาท


- ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( CBC )

- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg)                           

- ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAb)                     

- ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์  (Anti-HIV)                        

- ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส-กามโรค (VDRL)                       

- ตรวจหมู่เลือด (ABO)                               

- ตรวจหมู่เลือด (Rh grouping)                              

- ตรวจภาวะแฝงในโรคธาลัสซีเมีย (Hb Typing)                    

- ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสหัดเยอรมัน (Rubella IgG) **สำหรับผู้หญิง


  • ราคาโปรแกรมชาย 1,540 บาท

  • ราคาโปรแกรมหญิง 1,890 บาท

  • ราคาโปรแกรมตรวจเป็นคู่ 2,400 บาท

Bangkok Medical Lab

@bangkok.lab

contact@bangkoklab.com