เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

13/05/2020

- เป็นส่วนประกอบของเซลล์ต่างๆ
- ป้องกันการสูญเสียความร้อนจากร่างกาย
- เป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนต่างๆ น้ำดี วิตามินบางชนิด เป็นต้น

ไขมันได้มาจากไหน
- ร่างกายสร้างเอง
- ได้มาจากอาหารที่รับประทาน

ก่อนการตรวจ Lipid Profile ควรงดอาหารมาแล้ว 12 ชั่วโมงตามแนวทางของ NCEP (National Cholesterol Education Program) ค่า Lipid Profile ที่ตรวจได้ควรอยู่ในช่วงดังนี้
Total Cholesterol LDL Cholesterol HDL Cholesterol ≥60 mg/dl
Triglyceride การที่มีค่า LDL Cholesterol สูงกว่าปกติทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Heart Disease) โรคหลอดเลือดตีบแข็ง (Atherosclerosis) หรือโรคหลอดเลือดสมองตีบ แตก ตัน ฉีกขาด (Stroke) ได้ แต่ทั้งนี้สามารถป้องกันได้โดยลดอาหารไขมันสูง ไขมันจากสัตว์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ (การออกกำลังกายจะช่วยเพิ่ม HDL Cholesterol ซึ่งช่วยลดการเกิด atherosclerosis ได้) ไม่สูบบุหรี่ ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
:
ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจมีดังนี้
- เพศชาย
- LDL Cholesterol สูง
- สูบบุหรี่
- LDL Cholesterol ต่ำ
- เป็นโรคเบาหวาน
- เป็นโรคอ้วน
- มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
- ไม่ออกกำลังกาย
- เครียด
- อายุมาก
:
แม้ว่าบางสาเหตุของการมีไขมันในเลือดสูงจะสามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ยังมีโรคทางพันธุกรรมบางชนิดที่ทำให้มีไขมันในเลือดสูงโดยไม่อาจหลีกเลี่ยง ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการที่ร้ายแรงตามมา ส่วนบุคคลทั่วไปนั้นสามารถปรับการดำเนินชีวิตได้ตามแนวทางที่ให้ไว้ข้างต้น ควรตรวจเช็คระดับไขมันปีละครั้งโดยประมาณ หรืออาจบ่อยขึ้นในกรณีที่ผลการตรวจเกินเกณฑ์เพื่อควบคุมการรับประทานอาหาร และตรวจซ้ำว่าลดลงหรือไม่ ซึ่งจากการศึกษาทางวิทยาการระบาดพบว่า ผู้ที่มีความเสี่ยงน้อยต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนั้น ควรมีระดับไขมันในเลือดอัตราส่วน TC/ HDL-C LDL-C/HDL-C < 3.0 ดังนั้นหลักการนี้จะช่วยให้เราสามารถประเมินติดตามผลการของตนเองในเบื้องต้นได้
:
Ref.
http://medinfo2.psu.ac.th/commed/web/pdf/5/dyslipidemia.pdf
https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/atglance


Bangkok Medical Lab

@bangkok.lab

contact@bangkoklab.com