เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

13/05/2020

ความดันโลหิตที่เหมาะสม คือ 120/80 มม.ปรอท แต่จะมากขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น ค่าความดันโลหิตไม่ควรเกิน 140/90 มม.ปรอท ค่าความดันอาจสูงขึ้นได้ชั่วคราว เช่น ขณะออกกำลังกาย กำลังเครียด หรือตื่นเต้น

- ความดันโลหิตสูง (Hypertension) มีค่ามากกว่า 140/90 มม.ปรอทมักเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองแตก โรคหัวใจโต โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
ข้อแนะนำ - ลดอาหารเค็มและเกลือโซเดียม ถ้าอ้วน ลดน้ำหนักโดยการลดอาหารพวกไขมัน แป้ง และน้ำตาลควรกินผักและผลไม้ที่รสไม่หวานให้มากขึ้น งดเหล้า บุหรี่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่เครียด และทำจิตใจให้สงบ

- ความดันโลหิตต่ำ (Hypotension) มีค่าต่ำกว่า 90/60 มม.ปรอท ผู้ป่วยจะมีอาการหน้ามืด วิงเวียน อาจเป็นลมขณะลุกยืน หรืออาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่าลาย และสักครู่จะหายเป็นปกติ อาจเป็นสาเหตุที่มีความดันตกในท่ายืน ซึ่งเกิดจากในขณะที่ลุกยืน จะทำให้มีเลิอดคลั่งที่เท้าเป็นเหตุให้ปริมาตรของเหลวที่ไหลเวียนในกระแสเลือดลดลง โดยปกติ ร่างกายจะปรับตัวโดยอัติโนมัติเพื่อให้ความดันอยู่ในภาวะปกติ แต่บางคนไม่สามารถปรับตัวได้ตามปกติ เวลาลุกต้องลุกช้าๆ ไม่ควรลุกพรวดพราด

ชีพจร (Pulse) บอกถึงการทำงานของหัวใจ รวมถึงจังหวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ ซึ่งค่าปกติของชีพจรอยู่ที่ 50-90 ครั้ง/นาที


Bangkok Medical Lab

@bangkok.lab

contact@bangkoklab.com