เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

14/11/2022

มะเร็งปอด ภัยเงียบ คร่าชีวิต

      ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประชากรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย จากสถิติในประเทศไทย พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการณ์เสียชีวิตอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 16 ของการเสียชีวิตทั้งหมด สูงกว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และโรคหัวใจเฉลี่ย 2 ถึง 3 เท่า หรือมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเฉลี่ย 8 รายต่อชั่วโมง ในปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ โดยประมาณอยู่ที่ 170,495 ราย และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 114,199 ราย

⚠️ สัญญาณเตือนของมะเร็งปอด ⚠️
     1. อาการของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่

  • อาการไอเรื้อรัง อาจมี/ไม่มีเสมหะก็ได้
  • อาการไอเป็นเลือด
  • หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก
  • ปอดอักเสบ มีไข้

     2. อาการของระบบอื่นๆ ได้แก่
  • เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด
  • บวมที่หน้า แขน คอ และทรวงอกส่วนบน
  • เสียงแหบ
  • กลืนลำบาก

ซึ่งอาการเหล่านี้ก็ไม่จำเพาะต่อโรคมะเร็งปอดเช่นกัน ผู้ที่มีอาการดังกล่าวข้างต้นควรได้รับการตรวจโดยแพทย์

--------------------------------------

ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งปอด Neuron-specific enolase (NSE) 
     NSE เป็นเอนไซม์ glycolytic enzyme ชนิดหนึ่ง มักตรวจพบว่ามีค่าสูงกว่าปกติในมะเร็งที่กำเนิดมาจากเซลล์ในกลุ่มระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ (neuroendocrine) เช่น มะเร็งปอดชนิด small cell lung cancer, neuroblastoma และ pheochromocytoma
     NSE จัดเป็น tumor marker ที่ใช้ในการช่วยวินิจฉัย และติดตามผลการรักษา มะเร็งปอดชนิด small cell lung cancer ซึ่งเป็นมะเร็งปอดที่มีความรุนแรง

.
.
.
.
ขอบคุณข้อมูลจาก :
www.roche.co.th
www.si.mahidol.ac.th


Bangkok Medical Lab

@bangkok.lab

contact@bangkoklab.com