เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

14/07/2023

?อนุมูลอิสระ และสารต้านอนุมูลอิสระ?

?️d-ROMS Test (Free radical)
การประเมินสภาวะร่างกายที่ถูกทำลายโดยสารอนุมูลอสิระ Free Radicals ตัวที่วัด คือ R-OOH (organic hydroperoxide) การตรวจหาปริมาณของ R-OOH สามารถบ่งบอกว่าร่างกายมีภาวะถูกทำลาย และเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการทำลายร่างกายมากขึ้นด้วย

?️Pat Test (Anti-oxidant)
การประเมินสภาวะร่างกายที่แสดงถึง ประสิทธิภาพ หรือศักยภาพในการต่อต้านกับสารอนุมูลอิสระ เป็นการตรวจหา Total Anti-oxidant ในร่างกาย เป็นการวัดความสามาร โดยรวมในการต้านสาร อนุมูลอิสระในเลือด (The effectiveness of antioxidant barrier)

????????????????


Bangkok Medical Lab

@bangkok.lab

contact@bangkoklab.com