เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

15/08/2023

ดีเอ็นเอออลล์ DNALL
ชุดตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมเฉพาะบุคคล เพื่อการปรับไลฟ์สไตล์อย่างตรงจุด ?

การตรวจดีเอ็นเอออลล์ (DNALL) เป็นการวิเคราะห์พื้นฐานสุขภาพจากพันธุกรรม เพื่อใช้วางแผนสุขภาพและป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคอย่างตรงจุดเฉพาะบุคคล ช่วยคัดกรองความเสี่ยงของโรคมะเร็ง และความเสี่ยงของโรคที่มีส่วนจากพันธุกรรม ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับคุณในอนาคต เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้ชีวิตได้ล่วงหน้า


??‍?‍?แพ็กเกจ SNIP & PICK 500+ รายการ ?‍?‍??

?️ หมวดพื้นฐาน 7 หมวด ได้แก่
1. การตรวจหาเชื้อสายบรรพบุรุษ
2. ศักยภาพในการออกกำลังกาย
3. ความต้องการสารอาหาร
4. ลักษณะผิวพรรณ
5. ลักษณะทางพันธุกรรมทั่วไป
6. ลักษณะบุคลิกภาพตามพันธุกรรม
7. วิถีการใช้ชีวิต


?หมวดสุขภาพ 4 หมวด ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านสุขภาพ
2. โรคทางพันธุกรรมเบื้องต้น
3. การตอบสนองต่อยา
4. ความเสี่ยงโรคติดเชื้อ
.
.
.
.
Cr. bangkokgenomics


Bangkok Medical Lab

@bangkok.lab

contact@bangkoklab.com