เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

24/05/2024

รู้ทัน “มะเร็งตับ” ภัยเงียบ...ที่คร่าชีวิตคนไทย

 

โรคมะเร็งตับเป็นโรคที่เกิดในเนื้อตับ จากเซลล์มะเร็งตับชนิด Hepatocellular carcinoma (HCC) ถือเป็นวิกฤติทางสุขภาพอันดับต้นๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก โดยจากสถิติเผยว่ามะเร็งตับเป็นมะเร็งที่คร่าชีวิตของประชากรไทยเป็นอันดับ 1 โดยมีคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งตับมากกว่า 23,000 คนต่อปี จากสถิติในปี 2020

ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ  

  • ทุกๆ 1 ชั่วโมง มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ สูงถึงเกือบ3คน ส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการตั้งแต่แรก
  • สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หากตรวจเร็ว และพบตั้งแต่ระยะแรก ผู้ป่วยมีอัตรารอดชีวิตเพิ่มขึ้นถึง40-70%

 

ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งตับ

  • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีและซี
  • อาหารที่มีไขมันสูง และผู้ที่เป็นโรคอ้วน
  • สารอะฟลาท็อกซิน มักปนเปื้อนในถั่ว
NEW สารบ่งชี้มะเร็งตับ  (PIVKA-II)  เนื่องจากสามารถวินิจฉัยมะเร็งตับได้ดีกว่า AFP และหาก ตรวจ AFP ร่วมกับ PIVKA-II จะมีความไวในการตรวจเพิ่มขึ้น

           GAAD เป็นการทดสอบโดยใช้ Algorithm ในการคำนวณหา ซึ่งได้รับมาตราฐานรับรอง CE IVD Approved ทำให้มีความมั่นใจในการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับระยะต้น

รู้หรือไม่? จากหลายการศึกษาพบว่า หากคำนวณค่าผลการตรวจ AFP และ PIVKA-II  ร่วมกับเพศและอายุ หรือที่เรียกว่า GAAD Score จะสามารถเพิ่มความไว และความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งตับในระยะเริ่มต้น

 


Bangkok Medical Lab

@bangkok.lab

contact@bangkoklab.com