เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

10/03/2020

โปรแกรมตรวจสุขภาพ “ครอบครัวสุขภาพดี”
..เพื่อคนที่คุณรัก..

โปรแกรม 1 ตรวจ 17 รายการ
990 บาท/ท่าน
จาก 1,290.-
----------------------------------------
โปรแกรม 2 (ชาย) ตรวจ 24 รายการ
2,699 บาท/ท่าน
จาก 3,850.-
----------------------------------------
โปรแกรม 2 (หญิง) ตรวจ 25 รายการ
3,199 บาท/ท่าน
จาก 4,550.-
***************************
รายการตรวจ
ตรวจวัดชีพจรและความดันโลหิต (Blood Pressure and Pulse)
วัดดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (HbA1C)  **เฉพาะโปรแกรมพิเศษ
ตรวจไขมันโคเลสเตอรอล (Cholesterol)
ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
ตรวจไขมันชนิดดี (HDL-Cholesterol)
ตรวจไขมันชนิดไม่ดี (LDL-Cholesterol)
ตรวจดูความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ(CHO/HDL ratio) **เฉพาะโปรแกรมพิเศษ
ตรวจดูความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ(TG/HDL ratio) **เฉพาะโปรแกรมพิเศษ

ตรวจการทำงานของไต (BUN)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจอัตราการกรองของไต (eGFR)

ตรวจการทำงานของตับ(SGOT)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจการทำงานของตับ/กระดูก (ALP)
ตรวจกรดยูริคเพื่อดูภาวะโรคเก๊าท์ (Uric acid)
ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urine Analysis)
ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำใส้ใหญ่ (CEA) **เฉพาะโปรแกรมพิเศษ
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) **เฉพาะโปรแกรมพิเศษ
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร/ตับอ่อน/ถุงน้ำดี/ปอด(CA19-9) **เฉพาะโปรแกรมพิเศษ
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ /ซีสต์รังไข่(CA125) **เฉพาะโปรแกรมพิเศษ (เพศหญิง)
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA153) **เฉพาะโปรแกรมพิเศษ (เพศหญิง)
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) **เฉพาะโปรแกรมพิเศษ (เพศชาย)
สมุดรายงานผล(Health Report)
BangkokMedicalLab

@bangkok.lab

bangkoklab1@hotmail.com