เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

12/06/2024

ตรวจ ”มะเร็งปากมดลูก” ง่ายๆ ไม่ต้องขึ้น “ขาหยั่ง

HPV DNA
มะเร็งปากมดลูก เกิดจากเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันมะเร็งทำได้โดยการตรวจคัดกรอง 
เพื่อค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มก่อนเป็นมะเร็งระยะลุกลาม หากวินิจฉัย ได้เร็วด้วยการตรวจหาเชื้อ โอกาสหายถึง 98%

เชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกถึงร้อยละ 70 ซึ่งในผู้หญิงที่ติดเชื้อ HPV ทั้ง 2 สายพันธุ์นี้
มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูก สูงกว่าผู้หญิงทั่วไปถึง 35 เท่า


แปรงอีวาลีน
การตรวจหาเชื้อ HPV DNA VIRUS โดยใช้อุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า แปรงอีวาลีน เก็บตัวอย่างในช่องคลอด เพื่อใช้ตรวจหา DNA
เชื้อไวรัส HPV (HC2 High-Risk HPV DNA Test, US-FDA Approved) 
เป็นอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างด้วยตัวเองที่มีความถูกต้อง
ทางการแพทย์
ใช้ง่ายมีความปลอดภัยสูงเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อแล้วได้รับการรับรองจากสภาสุขภาพประเทศเนเธอร์แลนด์ (The Health Council of the Netherlands)

  • ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง Self - Collected
  • ตรวจด้วยวิธี PCR HPV DNA Test
  • ไม่เคยตรวจ หรือเว้นการตรวจเกิน 3 ปี
  • เคยมีประวัติเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • อายุ 20-65 ปี เคยมีเพศสัมพันธ์

 

 


Bangkok Medical Lab

@bangkok.lab

contact@bangkoklab.com