เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

06/11/2020

GOOD HEALTH

FOR THE


smile 2021 smile


..สุขภาพดีปีใหม่..

winkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwink
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
1. ตรวจวัดชีพจรและความดันโลหิต (Blood Pressure)

2. วิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4. ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5. ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
6. สมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)
7. สมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)
8. อัตราการกรองไต (eGFR)
9. ระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
10. ระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
11. ระดับไขมันไตกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
12. ระดับไขมันดี (HDL)
13. ระดับไขมันไม่ดี (LDL)
14. อัตราความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (CHO/HDL ratio)
15. สมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)
16. สมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT)
17. สมรรถภาพการทำงานของตับ/กระดูก (ALP)
18. ระดับแคลเซียมในเลือด (Ca)
19. ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urinalysis)
20. สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
21. สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ (CEA)
22. สารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร/ตับอ่อน/ปอด (CA19-9)
23. สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)(เฉพาะเพศหญิง)
24. สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA153)(เฉพาะเพศหญิง)
25. สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)(เฉพาะเพศชาย)
26. สมุดรายงานและแปลผลตรวจสุขภาพ (Health Report)


cool เพศชาย ในราคา 2,699 บาท จากราคาปกติ 3,900 บาท
kiss เพศหญิง ในราคา 3,199 บาท จากปกติ 4,600 บาท

โปรโมชั่นตลอดเดือนมกราคม
ตรวจสุขภาพพร้อมรับฟรี 

ปฎิทินปีใหม่ 2021

(มีจำนวนจำกัด)


BangkokMedicalLab

@bangkok.lab

bangkoklab1@hotmail.com