เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

06/11/2020

การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในร่างกาย

>>เจาะเลือดส่งตรวจเพียง  1  ครั้ง สามารถทราบว่าแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดไหนได้มากถึง 40 ชนิด
>>สารก่อภูมิแพ้ที่ตรวจครอบคลุมชนิดที่พบบ่อยในเมืองไทย
>>สามารถทราบการแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นส่วนผสมอยู่ในนมวัว แป้งสาลี ถั่วลิสง และไข่
>>เจาะเลือดปริมาณน้อยเหมาะสำหรับทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ที่เจาะเลือดได้ยากเช่นเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ
>>แปลผลเทียบกับระบบมาตรฐาน RAST/EAST (Reportable to Class 0-6)
>>เป็นเทสต์ที่สามารถบ่งชี้ถึงการเกิดปฏิกิริยาข้ามกลุ่มของสารก่อภูมิแพ้ระหว่างกลุ่มอาหารและกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนประกอบคล้ายกันได้ (Cross-reactive Carbohydrate Determinant: CCD marker)
>>ไม่จำเป็นต้องหยุดยาแก้แพ้ ชนิด Anti-Histamine
>>ใช้หลักการ ImmunoBlot มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูงในการออกผล

 

การเตรียมตัวก่อนการเจาะเลือด

  • ไม่จำเป็นต้องหยุดยาแก้แพ้ชนิด Anti-histamine
  • ไม่ต้องงดอาหารและน้ำ สามารถเจาะเลือดตรวจได้ทุกช่วงเวลา

ข้อควรระวังที่อาจทำให้ผลการตรวจได้ผลลบลวง (Class 0-1) ; false negative

  • ผู้ป่วยไม่ได้เกิดการแพ้จากการที่ภูมิต้านทานชนิด IgE ไปทำปฏิกริยากับสารก่อภูมิแพ้ ( non-IgE mediated )
  • ผู้ป่วยได้รับการฉีดยา Anti-IgE
  • ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยวิธี Immunotherapy patient
  • ผู้ป่วยไม่ได้สัมผัส สูดดม หรือ รับประทานสารก่อภูมิแพ้นั้นๆมาเป็นระยะเวลานาน
  • ผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงเวลา 2-3 ชั่วโมงระหว่างเกิดอาการ Anaphylaxis
  • ผู้ป่วยได้รับยาแก้แพ้ที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ชนิด High dose steroid (>0.5 mg/kg/day) และได้รับยาเป็นระยะเวลานาน ควรหลีกเลี่ยงการเจาะเลือดตรวจ แต่ถ้าหากเป็นยาแก้แพ้ชนิด Low dose steroid ไม่มีผลต่อการตรวจเลือด

โปรแกรมตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในร่างกาย

Food Profile 20 allergens + CCD marker  =  ราคา 2,200 บาท

Inhalation Profile 20 allergens + CCD marker =  ราคา 2,200 บาท

Thailand Profile 36 allergens + CCD marker =  ราคา 2,600 บาท
BangkokMedicalLab

@bangkok.lab

bangkoklab1@hotmail.com