เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

01/01/1970

"HOME  SERVICE"

บริการตรวจสุขภาพ ส่งตรงถึงบ้าน
ให้บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์ เจาะเลือดและสามารถส่งผลการตรวจช่องทางออนไลน์
ประหยัดเวลารอคิว ไม่ต้องเดินทาง ใช้บริการง่าย ไม่ซับซ้อน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจตรวจสุขภาพ ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ง่าย ๆ
บริการนี้เหมาะกับใคร
>> ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรัง
>> ผู้ป่วยติดเตียง เดินทางไม่สะดวก
>> ผู้ที่มีใบสั่งแพทย์
>> ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ

ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท
ราคานี้ยังไม่รวมค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ


เงื่อนไขในการให้บริการ

1.ค่าบริการออกนอกสถานที่ (ยังไม่รวมค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ)

      1-5     กิโลเมตร คิดค่าบริการ 500 บาท

      6-10   กิโลเมตร คิดค่าบริการ 700 บาท

      11-15 กิโลเมตร คิดค่าบริการ 900 บาท

2.ช่วงเวลาให้บริการตั้งแต่ 7.30-12.00 น. 

3.บริการออกนอกสถานที่ต้องจองล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 2 วัน

4.การเจาะเลือดตรวจสุขภาพไม่เกิน 2 คน ท่านต่อไปคิด 50 บาทต่อท่าน

5.ช่องทางการส่งผลทางไปรษณีย์ EMS จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 50 บาท

6.ในกรณีต้องการขอเลื่อนนัดวันให้บริการจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

7.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

BangkokMedicalLab

@bangkok.lab

bangkoklab1@hotmail.com