เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

01/11/2021

โปรแกรมเตรียมความพร้อม
ก่อนฉีดวัคซีน


รายการตรวจ 15 รายการ

 1. ความดันโลหิต/ชีพจร (Blood Pressure and Pulse)
 2. ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
 3. ระดับน้ำตาลสะสมในเลือดเฉลี่ยในรอบ 3 เดือน (HbA1C)
 4. น้ำตาลในเลือด ดูโรคเบาหวาน (FBS)
 5. สมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)
 6. สมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)
 7. อัตราการกรองของไต (e-GFR)
 8. ระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
 9. ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
10. ระดับไขมันดี (HDL)
11. ระดับไขมันไม่ดี (LDL)
12. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
13. ดูภาวะอักเสบต่อร่างกาย และหลอดเลือด (CRP-hs)
14. ดูภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด (Homocystein)
15. ประเมินความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน(D-dimer)

ราคา 1,999 บาท1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 64 


BangkokMedicalLab

@bangkok.lab

bangkoklab1@hotmail.com