เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

04/07/2023

ตรวจระดับภูมิคุ้มกัน COVID-19 Antibody

       COVID-19 Antibody เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อ SARS-Co-2 หลังได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 14 วัน


ตรวจระดับภูมิคุ้มกัน COVID-19 Antibody 
    ชนิด Total antibody ต่อ Spike RBO
          * ระหว่างเข็ม
          * หลังฉีดครบ 2  เข็มข้อแนะนำก่อนตรวจ

     ควรได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 14 วัน


Bangkok Medical Lab

@bangkok.lab

contact@bangkoklab.com