เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

01/01/2022

............... HAPPY NEW YEAR ...............
................................. 2022 .................................                 สุขภาพดีตลอดปี
      กับแพ็คเกจตรวจสุขภาพตอนรับปีเสือ


             คุณผู้ชาย 23 รายการ
                   ปกติ 4,100 บาท 
         เหลือเพียง 2,899 บาท

            
          คุณผู้หญิง 24 รายการ

                    ปกติ 4,800 บาท
          เหลือเพียง 3,399 บาทของขวัญสุดพิเศษ
  รับฟรี  ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง 
                 (ท่านละ 1 ชุด)


Health check list
1. ตรวจวัดชีพจรและความดันโลหิต (Blood Pressure)
2. วิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4. ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5. ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
6. สมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)
7. สมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)
8. อัตราการกรองไต (eGFR)
9. ระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
10. ระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
11. ระดับไขมันไตกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
12. ระดับไขมันดี (HDL)
13. ระดับไขมันไม่ดี (LDL)
14. อัตราความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (CHO/HDL ratio)
15. สมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)
16. สมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT)
17. สมรรถภาพการทำงานของตับ/กระดูก (ALP)
18. ระดับแคลเซียมในเลือด (Ca)
19. ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (Urinalysis)
20. สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
21. สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ (CEA)
22. สารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร/ตับอ่อน/ปอด (CA19-9)
23. สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)(เฉพาะเพศหญิง)
24. สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA153)(เฉพาะเพศหญิง)
25. สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)(เฉพาะเพศชาย)


โปรโมชั่น ตลอดเดือนมกราคม 2565


BangkokMedicalLab

@bangkok.lab

bangkoklab1@hotmail.com