เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

04/07/2023

เช็ค?️ พร้อม ?️บูสต์แพ็คเกจตรวจสุขภาพเช็ค.พร้อม.บูสต์ Vaccine       15 รายการ  จากปกติ 3490 บาท
?? เหลือเพียงท่านละ 1,999 บาท??✔️ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
✔️ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
✔️ ตรวจการทำงานของไต
✔️ ตรวจระดับไขมันในเลือด
✔️ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
✔️ ภาวะอักเสบต่อร่างกาย และหลอดเลือด
✔️ ประเมินความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
✔️ ภูมิคุ้มกันโควิด-19 ------------------------------------------------


ราการตรวจ 15 รายการ

❣️ ความดันโลหิต/ชีพจร (Blood Pressure and Pulse)
❣️ ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
❣️ ระดับน้ำตาลสะสมในเลือดเฉลี่ย 3 เดือน (HbA1C)
❣️ น้ำตาลในเลือด ดูโรคเบาหวาน (FBS)
❣️ สมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)
❣️ สมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)
❣️ อัตราการกรองของไต (e-GFR)
❣️ ระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
❣️ ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
❣️ ระดับไขมันดี (HDL)
❣️ ระดับไขมันไม่ดี (LDL)
❣️ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
❣️ ประเมินความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน (D-dimer)
❣️ โปรตีนบ่งชี้ภาวะการอักเสบ (hs-CRP)
❣️ ภูมิคุ้มกันโควิด19 (Anti SARS-CoV-2s)


Bangkok Medical Lab

@bangkok.lab

contact@bangkoklab.com