เปลี่ยนภาษา : Thai Language English language

02/12/2019

โปรแกรมตรวจโรคภูมิแพ้อาหารแฝง Food Intolerance 222 ชนิด

เป็นการสืบหาชนิดอาหารที่สามารถใช้
ประโยชน์ในการประเมินระดับของแอนติบอดี
ต่ออาหารจากตัวอย่างเลือด การหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นปัญหาจะช่วยป้องกัน
การเกิดโรคเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุชนิดต่างๆ เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดหัวเรื้อรัง เป็นต้น


อาการ

สามารถปรากฏได้ในช่วงระยะเวลาสามวันหลังจากการรับประทานอาหาร
ที่เป็นสาเหตุและสามารถแสดงอาการอยู่ได้นานเป็นหลายๆ สัปดาห์
ค่าบริการตรวจ 15,000 บาท
BangkokMedicalLab

@bangkok.lab

bangkoklab1@hotmail.com